Mì Thơm Noodle Bar

Mì Tươi Tự Làm

ramen

Cách gọi món :

  1. Chọn ăn Mì

  2. Chọn ăn kiểu Khô hoặc kiểu Nước

  3. Chọn Toppings ăn kèm

Thơm Best Seller

Chương trình khuyến mãi

Giảm giá 25% Mì Xương Hầm thứ 2 hàng tuần
Giảm giá 25% Housemade Soda thứ 3 và thứ 4 hàng tuần

Spices Broth Mochi