Cách gọi món :

  1. Chọn ăn Mì hoặc Hủ Tiếu

  2. Chọn ăn kiểu Khô hoặc kiểu Nước

  3. Chọn Toppings ăn kèm

Menu Mì & Hủ Tiếu

Beer